Konferencja podsumowująca konkurs "HUMAN SMART CITIES"

Logotypy projektu Human Smart Cities

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję podsumowującą konkurs "HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców", która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2023 r. w Warszawie.

Konferencja zrzeszy ekspertów, decydentów oraz przedstawicieli miast, a główne tematy obejmą:

1. Wyniki i perspektywy rozwoju inteligentnych miast:
   - Prezentacja projektów zrealizowanych przez miasta-beneficjentów konkursu.
   - Omówienie pilotażowych rozwiązań wprowadzonych w ramach projektów.

2. Partycypacja społeczna i rozwój kompetencji mieszkańców:
   - Szczegółowe opracowania dedykowane miastom, wspierające ich transformację.
   - Zagadnienia związane z zaangażowaniem społecznym oraz rozwijaniem umiejętności mieszkańców w obszarze Smart City.

3. Wymiana doświadczeń i promocja dobrych praktyk:
   - Inspiracje dla innych miast do implementacji podobnych rozwiązań.
   - Spotkania z ekspertami w dziedzinie Smart City.

Miasto Przemyśl zrealizowało projekt pn. "Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City"

Innowacyjna koncepcja "Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City" zakładała przygotowanie i wdrożenie inteligentnego monitoringu miasta (IMM) oraz systemu inteligentnego oświetlenia. Projekt wpłynął na  podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz stworzenie inteligentnej infrastruktury współpracującej ze sobą.

Faza I: Analiza i Koncepcja

Pierwsza faza projektu obejmowała pogłębioną analizę stanu bezpieczeństwa miasta. Audyt pozwolił zidentyfikować problemy i możliwości ich rozwiązania poprzez nowoczesne technologie. Badania obejmowały system IMM i jego rozbudowę, a także ocenę systemu oświetlenia, w tym potencjał wykorzystania istniejącej instalacji elektrycznej.

Na tym etapie zakładane były trzy główne aspekty:

  • Inteligentne Monitorowanie Zdarzeń (IMM): Rozszerzone możliwości monitorowania obrazu, umożliwiające lepsze zarządzanie miastem w obszarze bezpieczeństwa.
  • Inteligentne Oświetlenie: Integracja systemu IMM z energooszczędnym oświetleniem ulicznym LED, z możliwością partycypacji mieszkańców i monitorowania awarii.

Główne Efekty:

  • Poprawa bezpieczeństwa w mieście.
  • Efektywne zarządzanie zdarzeniami w czasie rzeczywistym.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia i redukcja zanieczyszczenia światłem.

Faza II: Konsultacje Społeczne i Komunikacja

Druga faza obejmowała wypracowanie strategii komunikacji z mieszkańcami i skonsultowanie założeń systemu IMM z ich oczekiwaniami. Tworzony był serwis informacyjny umożliwiający konsultacje społeczne i dialog z mieszkańcami w sprawach związanych z projektem.

Faza III: Wdrożenie Innowacyjnych Rozwiązań

Ostatni etap projektu przewidywał wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych systemu Inteligentnego Monitoringu Miejskiego Projekt zakładał m.in. zastosowanie inteligentnego monitoringu miejskiego, efektywnego sterowania oświetleniem, oraz monitorowania i zarządzania ruchem pieszego i kołowego. Obszarem pilotażowym dla działań projektowych jest Plac Legionów w Przemyślu oraz przyległe do niego ulice.

Efektem projektu "Safe City" było nie tylko zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, lecz także zaangażowanie mieszkańców w zarządzanie przestrzenią miejską. Wprowadzenie oświetlenia LED przyczyniło się do redukcji kosztów energetycznych oraz emisji CO2. o wszystkich działaniach projektowych możecie państwo przeczytać na naszej stronie internetowej, gdzie również promujemy ciekawe rozwiązania Smart City w Polsce i na świecie: www.smart.przemysl.eu