XVII edycja Smart City Forum w Warszawie – 20-21 listopada

W dniach 20-21 listopada br. odbędzie się XVII edycja Smart City Forum, najważniejszego kongresu w Polsce poświęconego funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Wydarzenie, goszczące ekspertów z różnych dziedzin, administrację rządową i samorządową, oraz przedstawicieli biznesu, odbędzie się w The Westin Warsaw Hotel.

Tematyka tegorocznej edycji obejmuje:

Pierwszy dzień:

  • Perspektywy rozwojowe dla miast do 2030: Smart planowanie, strategie i transformacja w kierunku miast inteligentnych.
  • Polityka społeczna i równościowa: Zabezpieczenie praw kobiet na szczeblu samorządowym, bezpieczeństwo cyfrowo wykluczonych oraz starzenie się społeczeństwa.
  • Budowa "dashboardów" w miastach: Zaangażowanie miast w przejrzystość, odpowiedzialność, równość szans pracy i awansu.
  •  Aktywny obywatel: Metody aktywizacji społeczeństwa i angażowanie młodych ludzi do życia społecznego.
  • Debata nad smart technologiami: Najnowsze technologie, banki danych o mieście, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo cyfrowe, wideoweryfikacja, przyszłość dronów, kontrola biletów i inne.

Drugi dzień:

  • Energia w inteligentnym mieście: Modernizacja systemów ciepłowniczych, Agile Management, narzędzia wspomagające planowanie przestrzenne.
  • Urbanistyka i turystyka: Planowanie przestrzenne miast, zarządzanie turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Smart City Forum jako platforma przyszłościowych rozwiązań: Forum to odpowiedź na transformację miast w skali globalnej, stanowiąc miejsce debat i prezentacji innowacyjnych rozwiązań. Eksperci z branż takich jak transport, budownictwo, energetyka i data science spotkają się, by wymienić poglądy na kształt przyszłości inteligentnych miast.

Najbliższe miesiące będą kluczowe dla polskich samorządów. Sytuacja ekonomiczna i wydarzenia ogólnoświatowe zobowiązują do merytorycznej dyskusji. Smart City Forum, nie będąc zaproszeniem, zaprasza do udziału w rozmowach, analizie i skonstruowaniu efektywnych inwestycji, kluczowych dla rozwoju polskich miast i ich mieszkańców.

Zapraszamy na stronę internetową XVII edycji Smart City Forum