Kampania społeczna pierwsze kroki w (Cyber)Świecie

Kampania ma charakter informacyjno-edukacyjny, skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Jej celem jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, zwłaszcza bez kontroli i asysty dorosłych. Działania kampanii nie zmierzają do zablokowania kontaktów małych dzieci z cyberświatem w ogóle. Celem jest propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci.
Jak wskazują wyniki badań, im starsze dziecko, tym bardziej wydłuża się czas spędzany przez nie w sieci, kosztem innych aktywności. Ma to szereg negatywnych skutków, od pobudzenia i nadmiernej stymulacji zachowań po uzależnienie i nieprawidłowy rozwój osobowościowy oraz fizyczny. Według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego dzieci do 2. roku życia nie powinny używać żadnych urządzeń cyfrowych, tymczasem – jak wynika z badań „Brzdąc w sieci” – w grupie polskich dwulatków aż 36% korzysta z takich urządzeń na co dzień i czasem robi to w samotności, bez osoby dorosłej. 
Wraz z wiekiem dziecka rośnie intensywność użytkowania przez nie mediów cyfrowych i coraz częściej odbywa się to w samotności – w grupie wiekowej 3-6 lat aż 85%-om dzieci zdarza się siedzieć samotnie przed ekranem. Tym samym nie mają one możliwości zapytania o coś, co je zaniepokoiło lub poruszyło lub czego nie zrozumiały. Część rodziców deklaruje, że udostępnia dzieciom urządzenia cyfrowe jako nagrodę albo karę bądź też po to, by stłumić ich płacz, co wyrabia w maluchach przekonanie o szczególnej atrakcyjności takich sprzętów. Ponad 85% rodziców przyznaje, że czasem daje dzieciom do zabawy urządzenia cyfrowe, gdy sami mają do wykonania obowiązki domowe. Kampania jest odpowiedzią na cały szereg takich niepokojących zjawisk.
W 2023 roku planowane jest prowadzenie strony pierwszekroki.net oraz mediów społecznościowych kampanii. Przygotowano spoty i produkcje audiowizualne prezentujące zalecenia pedagogów i psychologów, a także piosenkę promującą kampanię. Funkcję ambasadora kampanii objął Szymon Majewski, znany dziennikarz i osobowość medialna. 

Dla dziennikarzy planowana jest konferencja prasowa i materiały merytoryczne pozwalające na kompetentne przygotowanie publikacji. Z kolei dla rodziców i opiekunów zostanie opracowany poradnik na temat sposobów postępowania w trudnych wychowawczo sytuacjach związanych z nowymi mediami. Poradnik będzie zawierał opisy takich sytuacji wraz z praktycznymi wskazówkami ich rozwiązywania. Kampanię, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, realizuje Fundacja Poza Schematami. 

Kontakt: Fundacja Poza Schematami, e-mail: kampania@pierwszekroki.net