Grant dla Przemyśla na inteligentne rozwiązania w zarządaniu drogami

Polski Fundusz Rozwoju zakończył trzeci nabór w Giełdzie Miejskich Technologii. Kolejne 7 gmin otrzymało możliwość bezpłatnego testowania wybranych rozwiązań IT dzięki grantom o wysokości do 50 tysięcy złotych, a nas cieszy to, że w tym gronie znalazł się także Przemyśl. Wybraliśmy i będziemy wkrótce wdrażać system inteligentnego zarządzania drogami. 

Giełda Miejskich Technologii to specjalna platforma, która łączy dostawców rozwiązań z obszaru smart city z potrzebami gmin. W jednym miejscu samorządowiec może w prosty sposób porównać oferty różnych firm technologicznych, znaleźć potrzebne rozwiązanie. Giełda jest miejscem prezentacji różnorodnych rozwiązań informatycznych podzielonych na obszary tematyczne np. inteligentne zarządzanie oświetleniem miejskim i zużyciem mediów, komunikacja z mieszkańcami, zarządzanie transportem publicznym czy automatyzacja procesów administracyjnych.

zdjęcia siedmiu miast, które otrzymały grant z napisem Wyniki III naboru wniosków grantowych

Zgłoszony przez nas wniosek dotyczył SmartGEM, czyli zintegrowanego systemu informacyjnego kompleksowo wspomagającego zarządzanie i utrzymanie infrastruktury oraz przestrzeni. System umożliwia przeglądanie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych cyfrowych zarówno tych pochodzących z mobilnego systemu mapowania jak i innych źródeł. 

SmartGEM zapewnia takie funkcjonalności, jak np.: kompleksowa obsługa procesów zarządzania infrastrukturą drogową, zintegrowana cyfrowa mapa, fotorejestracja i chmura punktów 3D dostępne w przeglądarce internetowej, generowanie wymaganych prawem zestawień, raportów i dokumentów, ewidencja pasa drogowego, fotorejestracja, chmura punktów 3D jako podstawowe bazy danych dla obsługi procesów zarządczych. System będzie więc mógł np. automatycznie generować w odpowiednim terminie wnioski o płatność za zajęcia pasa drogowego. 

W tym informatycznym rozwiązaniu wykorzystamy bazę uzyskaną z mobilnego skanowania 3D ulic Przemyśla, które zostało przeprowadzone w grudniu ub. roku. Dane te były gromadzone dzięki funduszom pochodzącym z programu Human Smart City, w którym Przemyśl bierze udział. Przypomnijmy, że dzięki realizacji tego zadania powstało wierne odwzorowanie miasta w postaci chmur punktów i zdjęć sferycznych 360 oraz chmury punktów 3D. Dane uzyskane w ten sposób posłużyły do opracowania aktualnej bazy danych infrastruktury drogowej i organizacji ruchu, a tym samym do powstania na tej podstawie analizy bezpieczeństwa.

samochód z urządzeniami skanującymi, jadący ulicą Przemyśla

Beneficjentem rozwiązania SmartGEM będzie oczywiście Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.