Mobilne skanowanie 3D ulic Przemyśla

belka2021.png

W dniach 6 i 7 grudnia br. na ulicach Przemyśla trwa mobilne skanowanie 3D ulic miasta Przemyśla. Usługa ta realizowana jest w ramach projektu pn. „Safe City – Bezpieczne Miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City” dofinansowanego w ramach Konkursu dla samorządów: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Generalnym wykonawcą tego zadani w ramach projektu jest firma Smart Factor Sp. z o.o., która realizuje zadanie pn. „Cyfrowa analiza bezpieczeństwa ciągów pieszych i jezdnych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl”. 

Mobilne skanowanie 3D ulic Przemyśla

 

Dzięki realizacji tego zadania powstanie wierne odwzorowanie miasta w postaci chmur punktów i zdjęć sferycznych 360 oraz chmury punktów 3D. Dane uzyskane w ten sposób posłużą do opracowania aktualnej bazy danych infrastruktury drogowej i organizacji ruchu, a co kluczowe dla realizacji przedmiotowego projektu powstanie na ich podstawie analiza bezpieczeństwa. Wyniki tego typu inwentaryzacji stanowią ważne źródło informacji dotyczące bazowego stanu przestrzeni miejskiej.

- Jesteśmy dumni, że możemy być częścią procesu podnoszenia jakości przestrzeni publicznej w mieście Przemyślu. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dla nas ważnym sygnałem tego, że miasto chce się zmieniać oraz tworzyć przestrzenie bezpieczne i przyjazne wszystkim Przemyślanom – podkreślił Tomasz Turczynowicz Prezes Zarządu Smart Factor Sp. o.o.


- Obecnie dysponujemy wieloma danymi, ale są one mocno rozporoszone w różnych aplikacjach i systemach. Pracujemy nad tym, aby dzięki wdrożeniu narzędzi teleinformatycznych wykorzystywać dane i na ich podstawie optymalizować zarządzanie drogami na terenie naszego miasta. Realizacja tego zadania dostarczy nam wielu cennych informacji, które  zostaną poddane ocenie profesjonalistów – stwierdził Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla.  

 Realizacja tego zadania jest uzupełnieniem wielu innych w ramach projektu. Obejmował on zarówno działania, w które zaangażowani byli mieszkańcy, organizacje społeczne, służby mundurowe. Wspólnie dyskutowaliśmy na temat podnoszenia poczucia bezpieczeństwa w Mieście. W ramach procesu inwestycyjnego została w Przemyślu wybudowana pilotażowa instalacja Inteligentnego Monitoringu Miejskiego w obrębie Placu Legionów. Działanie to sprzyja procesowi rozwoju usług związanych z monitorowaniem miasta podnosząc poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie elektronicznych narzędzi analitycznych pozwala uzyskiwać dane i optymalizować zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w oparciu o sprawdzone algorytmy i scenariusze sytuacyjne. W ramach projektu w ostatnich dniach odbyło się również szkolenie dla operatorów Monitoringu Miejskiego, o czym pisaliśmy wcześniej.


Rafał Porada Kierownik Biura Informatycznego
ul. Rynek 1
37-700 Przemyśl
e | w przemysl.pl