Szkolenie Operatorów Monitoringu Miejskiego

belka2021.png

W dniach 24-25 listopada br. odbyło się szkolenie skierowane do operatorów monitoringu miejskiego. Uczestniczyło w nim 12 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Przemyślu, którzy realizują zadania związane z monitorowaniem przestrzeni miejskiej. Szkolenie o wymiarze teoretycznym i praktycznym dostarczyło cennej wiedzy z zakresu technik obserwacji, a także analiz prawnych związanych z wykorzystywaniem monitoringu miejskiego. Podczas szkolenia zastosowane zostały zarówno metody podające (prezentacja, demonstracja, pokaz), jak również szereg metod aktywizujących uczestników (analiza przypadków, dyskusja moderowana, ćwiczenia indywidualne i zespołowe). W trakcie szkolenia wykorzystano również materiały fotograficzne i filmowe  prezentujące prawdziwe zdarzenia zarejestrowane przez kamery systemów dozoru wizyjnego.

20221124_081737.jpeg

Szkolenie poprowadził Pan Sergiusz Parszowski, niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa, trener i szkoleniowiec. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ponadto, wykładowca akademicki oraz prelegent konferencji naukowych.

Audytor systemów bezpieczeństwa instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych. W zakresie jego specjalizacji znajdują się sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i funkcjonowania aglomeracji miejskich, tworzenia lokalnych strategii oraz opracowywania i realizacji programów prewencyjnych. Swoją uwagę koncentruje na zagadnieniach zarządzania kryzysowego, ciągłości działania, ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa pozostałych obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

Zajmuje się studiami nad społecznymi i psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście budowy programów podnoszenia świadomości oraz tworzenia należytej kultury bezpieczeństwa w organizacjach.

Jest specjalistą z zakresu organizacji i wykorzystania systemów nadzoru wizyjnego oraz doświadczonym praktykiem w sprawach bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

W latach 2010 – 2015 współpracował z operatorem Stadionu Narodowego w Warszawie. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie, w tym podczas meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,, zarządzał najbardziej newralgicznymi obszarami obiektu.

Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwie” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.


Przeprowadzone szkolenie jest jednym z elementów związanych z realizacją przez Miasto Przemyśl projektu pod nazwą: „Safe City bezpieczne miasto Przemyśl – jako element koncepcji Smart City”, dofinansowanego w ramach Konkursu dla samorządów: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.