Ruszyła Akademii Lidera Smart City

W poniedziałek 3 października 2022 r., ruszyła pierwsza edycja Akademii Lidera Smart City, która skierowana jest do samorządowców z małych i średnich miast, które na co dzień podejmują wyzwania związane z transformacją w miasto inteligentne. Wykładowcami Akademii są praktycy, czołowi polscy eksperci w różnych obszarach rozwoju nowoczesnych miast. Patronem projektu jest Związek Miast Polskich.

obraz_2022-10-03_125512775.png

– Akademia ma na celu zwiększenie świadomości polskich samorządowców w zakresie najnowszych rozwiązań wykorzystywanych w rozwoju inteligentnych miast – wyjaśnia koordynatorka projektu Daria Drabik z Orange. – Chcemy nie tylko ułatwić im dostęp do informacji o smart city, ale też stworzyć platformę wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami – specjalistami, którzy na co dzień wdrażają mniejsze lub większe projekty w swoich miastach. Zależy nam na tym, żeby ta wymiana trwała jeszcze długo po zakończeniu Akademii, dlatego absolwenci kursu zostaną pierwszymi członkami Klubu Lidera Smart City, w którym będziemy im proponować kolejne wspólne.

Do poprowadzenia spotkań w ramach Akademii organizatorzy zaprosili uznanych ekspertów w obszarze smart city. Postawili przede wszystkim na praktyków, którzy mają na koncie wiele zrealizowanych projektów.  Doskonale wiedzą oni, jaki potencjał rozwojowy dla miast tworzy wdrażanie inteligentnych rozwiązań, ale znają też ograniczenia i bariery, towarzyszące innowacyjnym przedsięwzięciom. Lista wykładowców i poruszanych tematów jest dostępna na stronie Akademii.


Na co możesz liczyć w Akademii?

obraz_2022-10-03_125248469.png

Grafika pochodzi ze strony projektu: https://akademialiderasmartcity.pl


Zakres tematyczny kursu obejmuje kluczowe tematy związane z praktyką rozwoju inteligentnych miast zobrazowane konkretnymi przykładami z Polski i świata.

– Podczas sesji Akademii będziemy mówić m.in. o rozwiązaniach w zakresie mobilności, usprawnienia infrastruktury, czy o tak ważnych dziś sposobach na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w miastach dzięki nowym technologiom. Zajmiemy się też metodyką przygotowania przetargów do realizacji takich inwestycji czy konsultacjami społecznymi, które stały się już nieodzownym elementem angażowania mieszkańców w planowanie i wdrażanie projektów smart city – mówi koordynator merytoryczny projektu Szymon Ciupa, ekspert Związku Miast Polskich ds. Smart City.

Spotkania w ramach Akademii podzielone są na osiem bloków tematycznych, a cały kurs trwa miesiąc i ze względu na ogólnopolski charakter projektu i potencjalnie duże rozproszenie uczestników realizowany jest w formule online.

Więcej informacji na temat tego projektu na stronie: https://akademialiderasmartcity.pl