Dodaj dostępność cyfrową do swoich dokumentów – to prostsze niż myślisz

Dostępne cyfrowo dokumenty są bardziej czytelne, zrozumiałe i przyjazne dla każdego, także dla Ciebie. Z dostępnych cyfrowo dokumentów mogą samodzielnie korzystać także osoby z niepełnosprawnościami.

1460x616.jpeg

Podmioty publiczne mają obowiązek zapewniać dostępność cyfrową swoich stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz publikowanych w Internecie treści i dokumentów. Obowiązek ten wynika z ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność cyfrową warto jednak uwzględniać, nawet jeśli nie pracujesz w podmiocie publicznym. Tym bardziej, że jest to prostsze niż myślisz.

Większość programów, w których tworzysz dokumenty, posiada wbudowane elementy i funkcje wspierające dostępność cyfrową. Wystarczy, że z nich skorzystasz. Możesz tworzyć dostępne cyfrowo dokumenty np. w popularnych programach MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

Przez kilka najbliższych tygodni będziemy podpowiadać, jak możesz zadbać o lepszą dostępność cyfrową dokumentów tekstowych.

Nauczymy Cię m.in.:

  • jak tworzyć czytelną strukturę tekstu i korzystać z nagłówków oraz akapitów,
  • jak i kiedy korzystać z list elementów,
  • jak redagować i dodawać opisy alternatywne do zdjęć,
  • jak zadbać o dostępność cyfrową tabel,
  • jak tworzyć zrozumiałe i łatwe do użycia linki,
  • jak pisać prostszą polszczyzną.

Naucz się tego razem z nami i dodaj dostępność cyfrową do swoich dokumentów!