Z Bałtyku popłynie energia od PGE

Już w 2026 roku z Bałtyku popłynie pierwszy prąd od PGE. Projekt budowy morskich farm wiatrowych to strategiczna inwestycja PGE. Zgodnie z zapisami Strategii Grupy PGE do 2040 roku koncern wybuduje morskie farmy wiatrowe o mocy co najmniej 6,5 GW.

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) już teraz rozwija projekty o łącznej mocy ok. 3,5 GW. Energia z tych wiatraków przyczyni się do uniknięcia 11 mln ton emisji CO2 i będzie w stanie zasilić w energię elektryczną ponad 5 mln gospodarstw domowych.

Farma wiatrowa na morzu

Zaawansowane prace

Najbardziej zaawansowany projekt PGE i zarazem największa inwestycja wiatrowa na Morzu Bałtyckim to Morska Farma Wiatrowa Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW. Jest to wspólny projekt PGE i jej duńskiego partnera – firmy Ørsted. Realizowany jest w dwóch etapach: „Baltica 2” (1,5 GW) i „Baltica 3” (1 GW). Pierwsza energia elektryczna z Bałtyku od PGE popłynie w 2026 r. PGE rozwija również projekt „Baltica 1” o mocy ok. 1 GW. Energia z tej farmy popłynie już we wczesnych latach 30. XXI wieku.

W 2021 roku Grupa PGE zrealizowała kolejne ważne etapy w harmonogramie inwestycji. W lipcu został wybrany podwykonawca do badań geotechnicznych dna morskiego. Natomiast we wrześniu PGE uruchomiła przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji. Wspólnie z Ørsted, PGE przygotowuje się do przetargów na kolejne komponenty projektu. PGE i Ørsted rozpoczęli z początkiem listopada proces negocjacji z Komisją Europejską, dotyczący ustalenia indywidualnej ceny w kontrakcie różnicowym dla etapów „Baltica 2” i „Baltica 3”. Decyzja jest spodziewana w ciągu roku, a ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia będzie ważnym elementem przybliżającym inwestorów do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej.

Współpraca polskich firm

W ostatnim czasie największe polskie koncerny energetyczne PGE, Tauron i Enea zawarły porozumienie i planują wspólnie wybudować cztery morskie farmy na Bałtyku. PGE Polska Grupa Energetyczna sprzedała warunkowo Tauronowi i Enei udziały w czterech spółkach projektowych, których zadaniem będzie pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm offshore w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

PGE, Tauron i Enea już w styczniu 2021 r. podpisały list intencyjny, który był początkiem ich współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych. Intencją listu było zacieśnienie współpracy koncernów energetycznych w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Dzisiaj ta intencja staje się faktem – wspólnie będziemy ubiegać się o stosowne pozwolenia i w kolejnych krokach rozwijać cztery projekty na Morzu Bałtyckim – trzy wspólnie z Eneą i jeden we współpracy z Tauronem. Pozyskanie kolejnych lokalizacji na Bałtyku i wspólny rozwój morskiej energetyki wiatrowej przyspieszy tempo transformacji energetycznej Polski – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowe miejsca pracy

Rozwój morskiej energetyki przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki. Taki też cel postawiła sobie PGE, która chce, aby morski sektor energetyki przyniósł jak największe korzyści zarówno inwestorom, jak i szerokiemu kręgowi polskich wykonawców.

Powstający nowy sektor gospodarki morskiej stanowi potencjał rozwoju polskich przedsiębiorstw, które już dziś dostarczają najwyższej klasy produkty i rozwiązania dla energetyki wiatrowej na całym świecie.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zidentyfikowało ponad 100 polskich podmiotów, które dysponują know-how potrzebnym w procesie wytwarzania elementów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych.

Jednak potencjał polskiego rynku jest znacznie większy, a w sektorze i wokół niego może działać blisko 400 firm. Taki są szacunki PGE zgodne z liczbą podmiotów, które wzięły udział w czerwcowych warsztatach firmy dla potencjalnych wykonawców inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Nowa branża na polskim rynku da impuls do powstania nowych miejsc pracy i to nie tylko w przemyśle, ale i w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych, gastronomicznych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych czy dostaw energii. Sektor ten zapewni także dodatkowe wpływy do budżetu państwa pochodzące z podatków. Zgodnie z szacunkami ekspertów z McKinsey, dzięki instalacji i eksploatacji morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 6 GW, w ciągu dekady może powstać aż 77 tys. nowych miejsc pracy, a wpływy z podatków mogą wynieść nawet 15 mld zł.

Z korzyścią dla małych miejscowości i portów

Przyszłe inwestycje PGE na Morzu Bałtyckim już teraz dają impuls do rozwoju całego polskiego wybrzeża w nowym kierunku. Przykładem jest tutaj Ustka, która jest rozważana jako port serwisowy dla powstających morskich elektrowni wiatrowych PGE. Dzięki takiej inwestycji w Ustce mogą powstać nowe miejsca pracy i kolejne inwestycje. Zaplecze serwisowe w porcie w Ustce byłoby dobrym rozwiązaniem ze względu na bliską odległości od planowanych morskich farm PGE. Na korzyść tej lokalizacji przemawia również jego wielkość, dobre warunki nawigacyjne oraz dostępność terenów inwestycyjnych. Ustka to idealny przykład tego, jak mała miejscowość może zyskać na dużej inwestycji.

źródło: www.teraz-srodowisko.pl