Inteligentne oświetlenie miasta

Opis rozwiązania

Kaiserslautern to 100-tysięczne miasto w regionie Palatynatu, położone na skraju lasu palatyńskiego. Znane jest głównie z sąsiedztwa z amerykańską bazą sił powietrznych Ramstein Air Base.

W mieście znajduje się politechnika, znana z prac nad praktycznym zastosowaniem technologii. Jako małe miasto oddzielone od innych ośrodków wzgórzami lasu palatyńskiego, chcąc zyskać znaczenie i popularność władze musiały znaleźć interesujący wyróżnik. Dzięki politechnice miasto ukierunkowało się na informatyzację i inteligentne rozwiązania urbanistyczne.

Strategia zaczęła przynosić efekty - Kaiserslautern było jednym z pięciu finalistów "Digital City", konkursu dla niemieckich miast organizacji branżowej sektora technologicznego Bitkom. Jest też jednym z sześciu niemieckich miast, w których testowany jest standard Internetu 5G nim zostanie rozszerzony na całe Niemcy.

Kaiserslautern jest też aktywne w regionie: wspólnie z okolicznymi miastami Andernach, Speyer, Wörth am Rhein i Zweibrücken działa w "Interkommunalen Netzwerk Digitale Stadt" - inicjatywie wzajemnego wsparcia miast w rozwoju cyfrowym i wdrażaniu rozwiązań smart city.

W grudniu 2019 r., w ramach inicjatywy „Fauthweg” została pilotażowo otwarta inteligentna sieciowa trasa oświetlania miasta w landzie Nadrenia-Palatynat. Linia ma 300 metrów, czujniki ruchu sterują oświetleniem na żądanie, zbierają dane o częstotliwości użytkowania, sygnalizują usterki i potrzeby konserwacyjne. Mierzą też temperaturę i wilgotność dzięki czemu w czasie deszczów czy gołoledzi wyświetlają komunikaty ostrzegawcze dla pieszych. Dzięki przyciskom i czujnikom lampy są używane w momencie zapotrzebowania na światło, co wraz z zastosowaniem technologii LED zmniejsza zużycie energii nawet o 70 proc.

instalacja do zarządzania oświetleniem razem z lampą

Organizacja projektu

W Kaiserslautern tematyka cyfryzacji i inteligentnego rozwoju zorganizowana jest na trzech poziomach:

  • W mieście utworzono dwa nowe stanowiska Chief Digital Officer (CDO), który rozwija misję cyfrową miasta i komunikuje ją zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie oraz Chief Urban Officer (CUO), który pracuje głównie wewnętrznie na styku cyfryzacji i rozwoju miast, koncentrując się na długoterminowym rozwoju technologiczno-urbanistycznym miasta. Oba stanowiska podlegają bezpośrednio burmistrzowi miasta (Oberbürgermeister).
  • Na poziomie wdrożeniowym działa zależna od miasta Kaiserslautern spółka KL.digital GmbH - powierzona jest jej realizacja projektów cyfrowych. CDO, CUO i przedstawiciele KL.digital GmbH spotykają się co miesiąc podczas komitetu sterującego, w ramach którego dyskutują o bieżących projektach cyfryzacyjnych miasta.
  • W projekcie “Fauthweg” miejską trójcę wspierała berlińska firma ICE Gateway GmbH oferująca innowacyjne rozwiązania Smart City. Firma stworzyła sieć Internetu Rzeczy - połączenia software’u z czujnikami i urządzeniami sterującymi. ICE Gateway GmbH oferuje wszystkie potrzebne usługi ICT dla smart city, stąd mogła być jedynym zewnętrznym podmiotem wdrażającym inteligentne oświetlenie ulicy w Kaiserslautern.

Finansowanie

Według informacji firmy KL.digital koszty instalacji nowoczesnego oświetlenia wyniosły 35 tys. euro. Reprezentanci firmy zastrzegają jednak, że to wyłącznie budżet projektu eksperymentalnego (jedna linia 300-metrowa). Pieniądze na ten projekt pochodziły częściowo z budżetu gminy, a częściowo z dotacji landu Nadrenia-Palatynat, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu.