O miastach inteligentnych podczas 3. Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego

Tematyka Smart City była jednym z zagadnień poruszanych podczas 3 edycji Podkarackiego Kongresu Gospodarczego, który rozpoczął się w środę 27 października br. w Centrum Konferencyjnym G2Arena w Jasionce koło Rzeszowa. Wydarzenie otworzyli wspólnie Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz gospodarze obiektu, w którym odbywa się to wydarzenie. Wydarzeniu przyświeca trwający kryzys wywołany sytuacją pandemiczną i potrzebie sprostania nowym wyzwaniom w wielu ważnych obszarach dla samorządów, sfery gospodarczej, ale przede wszystkim mieszkańców. Dlatego w programie Kongresu znalazło się miejsce na dyskusję o tym jak budować odporność miast i działających w nich podmiotów gospodarczych w dobie wyzwań pandemicznych. 

Grafika: Podkarpacki Kongres Gospodarczy

 

O wydarzeniu

Celem Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego jest wsparcie i promocja inicjatyw gospodarczych, skłaniających do współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze publicznej i prywatnej. Kongres PKG ukierunkowany jest na implementację działań i rozwiązań podnoszących jakość i konkurencyjność regionalnej gospodarki. Wydarzenie ma za zadanie pobudzić innowacyjności oraz stworzyć mechanizmy współpracy między biznesem, nauką, samorządem i administracją państwową.
Odpowiedniej współpracy nie da się budować bez swobodnego, a jednocześnie konstruktywnego dialogu. To właśnie poprzez tak unikalną formułę rozmowy, jaką jest kongres, możliwy jest nieograniczony przepływ nowych pomysłów czy myśli, co w konsekwencji projektuje konkretne rozwiązania społeczno-gospodarcze.

Film Promujący wydarzenie

 

O Smart City podczas 3. Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego

W wydarzeniu udział wziął również Wojciech Bakun Prezydent Przemyśla, który był prelegentem podczas panelu poświęconym tematyce Smart City. Dyskusję o rozwiązaniach dla miast inteligentnych prowadził Pan Grzegorz Wisz, a jej uczestnikami byli również panowie Tomasz Soliński Wiceprezydent Krosna, Wiesław Kąkol Burmistrz Boguchwały oraz Paweł Panasiuk z firmy Innnergo, która zajmuje się integracją rozwiązań ICT. Samorządowcy mówili o tym jak rozumieją Smart City oraz jakie rozwiązania wdrożone zostały w ich miastach. Imponująca liczba wdrożonych rozwiązań na przestrzeni lat sprawia, iż są to narzędzia w małym stopniu zintegrowane ze sobą, dlatego też Pan Paweł Panasiuk zwracał szczególną uwagę, na potrzebę integrowania różnych systemów, które są w mieście. Miasta są dzisiaj doskonale opomiarowane, lecz poprzez zamknięte systemy wykorzystanie danych z wielu źródeł nie jest możliwe. Miasto smart to miasto, które potrafi być elastyczne na zmieniające się potrzeby otoczenia i mieszkańców, zdolne podejmować szybkie decyzje. Do tego niezbędne jest posiadanie informacji z wielu źródeł, które można w szybki sposób wizualizować i przetwarzać. 

Galeria zdjęć z wydarzenia

 

 

 

Human Smart City - Miasta Tworzą Ludzie

Samorządowcy byli zgodni co do tego, że ogromnym potencjałem w kontekście rozwoju miast inteligentnych są mieszkańcy, którzy poprzez swoje angażowanie kreują przyszłość swoich ojczyzn dobierając do tego narzędzie dzięki, którym żyje im się lepiej. Idea Human Smart City jest tym co będzie w najbliższych latach wpływać na dynamikę rozwoju wielu miast. 
Przedstawiciele firm branży ICT podkreślali, iż świadomość wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych przez samorządy jest bardzo wysoka. Ostatnie miesiące w ogromnym stopniu zdynamizowały pewne procesy dojrzałości cyfrowej miast, które dzisiaj dostrzegają zupełnie inne potrzeby niż kilka lat wstecz. 


Zdjęcia i tekst: Rafał Porada