Otwarte Dane Miejskie – Lokomotywą rozwoju Miasta Gdynia

Gdynia jest niewątpliwym liderem w zakresie udostępniania danych publicznych do ponownego wykorzystania. Dane o mieście, które gromadzimy i które pozwalają nam reagować na stale zmieniającą się rzeczywistość, tworzyć nowe rozwiązania i dostosowywać już istniejące, są dostępne dla mieszkańców. Miasto od kilku lat rozwija narzędzie online do prezentacji i wizualizacji danych, które znajduje się pod  adresem: www.otwartedane.gdynia.pl.

Otwarte_Dane.jpeg

Warto wspomnieć, iż Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, które poddało się w 2017 roku weryfikacji wskaźników miejskich pod kątem zgodności z międzynarodowym standardem PN-EN ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny. Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. 

Otwarte dane to kopalnia wiedzy o wielu obszarach życia miasta. Wykorzystywane są nie tylko przez badaczy, ale i przez samych mieszkańców ciekawych tego, co liczby mówią o ich mieście. Otwarte dane to najprostszy sposób na uzyskanie informacji zaprezentowanych w sposób przejrzysty oraz zgodny ze światowymi standardami. Łatwo tu śledzić między innymi sposoby wydatkowania budżetu miasta, czy obserwować rozwój infrastruktury rowerowej.

Dane otwierają nowe możliwości, dlatego nieustannie przybywa zarówno danych, jak i ich dostawców. Obecnie w portalu dostępnych jest 240 zbiorów danych od 19 dostawców. Największą popularnością cieszą się właśnie dane na temat ruchu drogowego oraz te z zakresu projektów realizowanych w Gdyni z udziałem środków europejskich.

Są szczególnie przydatne w budowaniu nowych aplikacji i innowacyjnych miejskich technologii. Gdyńskie dane zostały użyte między innymi w projekcie Przyjazdy.pl, który ułatwia korzystanie z komunikacji miejskiej w Polsce. Innym z narzędzi jest także Morabus, stworzony przez trzech gdyńskich licealistów. Dzięki aplikacji użytkownik ma dostęp do aktualnej informacji o ewentualnych opóźnieniach pojazdów komunikacji miejskiej.

obraz_2021-10-26_072422.png