,,Inkubator PrzeMyśl - Uskrzydla"

14 października br. w Przemyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Innowacji" odbyła się konferencja pn. ,,Inkubator PrzeMyśl - Uskrzydla".

O sukcesach innowacyjnych projektów biznesowych podczas wydarzenia opowiadali Barbara Kostyra - Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Parku Naukowo-Technicznego AEROPOLIS i Witold Mielniczak - właściciel Xerall z siedzibą w PPNT AEROPOLIS.

O roli Inkubatora w budowaniu marki Przemyśl opowiadali Marcin Tkaczyk - właściciel Agencji S'SENSE - Brand Studio i Mariusz Sidor - Menadżer Kreatywny ZETO Rzeszów.

Podczas panelu prezydenckiego o innowacyjnych doświadczeniach w zarządzaniu miastem głos zabrali Konrad Fijołek - Prezydent Miasta Rzeszowa i Wojciech Bakun - Prezydent Miasta Przemyśla.

 

 

Przemyski Inkubator Przedsiębiorczości i Innowacji powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Misją Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji jest wsparcie innowacyjności, promowanie oraz rozwój przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, regionu powiatu przemyskiego oraz województwa podkarpackiego, w szczególności poprzez udostępnienie powierzchni i zaplecza biurowego wraz z wyposażeniem dla nowo utworzonych i istniejących przedsiębiorstw.

Inkubator Przedsiębiorczości jest formą zorganizowanego kompleksu gospodarczego, zorientowanego na wspomaganie nowo powstałych oraz istniejących przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej, usług biurowych, usług doradczych wspierających biznes oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i organizowanie szkoleń.

 

logo inkubatora

 

Zdjęcia: Maciej Wolański