Prezydent Przemyśla uczestniczy w XIII Smart City Forum

01.jpeg

W dniu 13 października br. w Warszawie rozpoczęła się XIII edycja Smart City Forum. Wojciech Bakun Prezydent Przemyśla, uczestniczył w debacie pt. „Miasto człowieka – Human Smart City” prowadzonej przez dr-a Sebastiana Grabowskiego prowadzącego „Blog Miasto Miasto”. Podczas dyskusji uczestnicy mieli okazję powiedzieć o tym jak rozumieją ideę Human Smart City, czym ona jest dla nich jako włodarzy miast.

„Jako Prezydent mam świadomość tego, jak wielkim kapitałem są mieszkańcy oraz tego, że stworzenie właściwych warunków przyczynia się do aktywności obywatelskiej na różnych płaszczyznach. Właściwe wykorzystanie tego potencjału sprawia, że budujemy nasza przyszłość wspólnie w oparciu o wzajemne poszanowanie rożnych interesów bez naruszania prawa, dobrych obyczajów i z poszanowaniem dziedzictwa, kultury i historii naszych małych Ojczyzn” – stwierdził podczas debaty Prezydent Bakun.

Podczas debaty dyskutowano również o rozwiązaniach technologicznych oraz innych narzędziach, jakie samorządy wykorzystują do komunikacji z mieszkańcami. Prezydent Bakun mówił o wdrożonej blisko 6 lat temu wielozadaniowej aplikacji mobilnej Miasto Przemyśl, która poza funkcjami informacyjnymi posiada również funkcjonalności do komunikacji i partycypacji.

Ewa Pełechata Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg mówiło o Karcie Mieszkańca, która występuję zarówno w formie tradycyjnej jak i w postaci aplikacji mobilnej. Aplikacja integruje szereg usług miejskich służąc również jako bilet wstępu do obiektów komunalnych. Współpraca z lokalnym biznesem pozwala również na dostęp do zniżek i ulg komercyjnych.

 

Ważnym tematem debaty było wskazanie przez samorządowców barier w rozwoju Human Smart City z jakimi muszą. Włodarze wskazywali najczęściej na utrwalony wieloletnimi błędami silosowy system zarządzania w miastach. Wspominali, iż bariery są wyzwaniami, z którymi muszą się mierzyć w różnych obszarach bo społeczność reprezentuje różne dziedziny życia miasta i różne potrzeby. Zgodnie stwierdzono, że technologie w wielu aspektach ułatwiają zarządzanie miastem w oparciu o integrację i analizę danych z wielu źródeł.

Panel dyskusyjny odbywał się w formule Hybrydowej co oznacza, że Prezydenci brali udział w dyskusji w formule stacjonarnej oraz Online.  Uczestnikami byli: Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla, Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnicy, Adam Lewandowski Burmistrz Miasta Śremu oraz Ewa Pełechata Zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

XIII edycja Smart City Forum jest dwudniowym wydarzeniem podczas którego, praktycy, samorządowcy oraz dostawcy inteligentnych rozwiązań dla miast dyskutują jak optymalizować procesy zarządzania miastem z wykorzystaniem technologii. Warto przypomnieć, iż Wojciech Bakun Prezydent Miasta Przemyśla, jest członkiem Rady Programowej Smart City Forum.

Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Stanowi odpowiedź na transformację, jaka dokonuje się w skali globalnej, dotyczącą budowy i funkcjonowania miast oraz regionów.

Wydarzenie gromadzi decydentów szczebla krajowego, administracji samorządowej oraz znanych ekspertów z branż takich jak: transport, budownictwo, bezpieczeństwo, energetyka, zarządzanie danymi, czy również usług publicznych co sprawia, że Smart City Forum jest zdecydowanie najważniejszą w Polsce inicjatywą poświęconą inteligentnym miastom w takiej skali i z takim zapleczem merytorycznym. Każdorazowo prezentowane są innowacyjne rozwiązania sprawdzające się zarówno w Polsce, jak i np. w Barcelonie, Singapurze czy też Toronto i Londynie.

O wartość merytoryczną spotkania dba Rada Programowa pod przewodnictwem Macieja Bluja, Eksperta w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydenta Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018.

Nadchodząca edycja, jest wyjątkowa. Wspólnie zastanowimy się jak miasta i regiony mają poradzić sobie w czasach kryzysu i pandemii. Podczas szczytu włodarzy miast i administracji wspólnie opracujemy zarys nowego planu na rozwój w nowej rzeczywistości. Każdy samorządowiec zdaje sobie sprawę, jak wielki wpływ na kształt naszych społeczności lokalnych ma technologia. Smart City jest najefektywniejszą platformą dialogu biznesu i samorządów.