PGE z gminą Kleszczów wybudują farmę fotowoltaiczną

Jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce chce wybudować PGE Energia Odnawialna wspólnie z Gminą Kleszczów. Elektrownia słoneczna, której produkcja pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 25 tys. gospodarstw domowych, powstanie do końca przyszłego roku.

O podpisaniu umowy joint venture, w której PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów mają po 50 proc. udziałów, jej sygnatariusze poinformowali w poniedziałek.

Elektrownia słoneczna powstanie na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów. Inwestycję zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1. Średnioroczna produkcja farmy ma osiągnąć poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja będzie zrealizowana w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej.

"Umowa z Gminą Kleszczów jest częścią realizowanego przez Grupę PGE Programu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatów. Zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią Elektrownię Bełchatów. Oprócz uruchomienia farmy fotowoltaicznej, Grupa PGE zrealizuje w regionie także inwestycje wiatrowe oraz zbuduje magazyny energii. We wrześniu natomiast otwarte zostanie Centrum Rozwoju Kompetencji, którego jednym z głównych celów będzie przekazywanie wiedzy i umiejętności o odnawialnych źródłach energii" – podkreślił prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Z perspektywy Gminy Kleszczów, budowa farmy fotowoltaicznej jest kontynuacją działań  na rzecz środowiska naturalnego. Od kilku lat samorząd dofinansowuje mieszkańcom m.in. zakup i montaż instalacji OZE.

podpisanie umowy między PGE a Gminą Kleszczów

"Uruchomienie elektrowni słonecznej pozwoli zasilić budżet gminy wpływami z podatków od nieruchomości, opłat z tytułu dzierżawy oraz zysków wypracowanych przez spółkę PGE Soleo 1. Jest to szczególnie ważne w perspektywie nieuchronnego wygaszania wydobycia węgla z odkrywki położonej na terenie naszej gminy oraz w związku z ogłoszonymi już planami wyłączania z eksploatacji kolejnych bloków Elektrowni Bełchatów" – zaznaczył wójt gminy Kleszczów Sławomir Chojnowski.

tekst za: samorzad.pap.pl

Obraz ipicgr z Pixabay