Zakończył się BootCamp IoT

 

Logotypy projektu Human Smart Cities

„Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City.”,
realizowany w ramach konkursu dla samorządów
„HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”
dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014.

 

W piątek 9 kwietnia br. zakończył się trwający dwa miesiące BootCamp IoT. Młodzi programiści, uczniowie przemyskich szkół ponadpodstawowych o kierunkach programistycznych i informatycznych włączyli się w realizację projektu pn. „Safe City – Bezpieczne Miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City” realizowanego w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014.

Jak zaczęliśmy?

Początkiem miesiąca lutego informowaliśmy o pierwszych postępach w realizacji prac, a mianowicie o zbudowanych i włączonych do sieci czujników badających jakość powietrza na terenie miasta Przemyśla. Efekty ich prac zostały pokazane na mapie poglądowej obywatelskiej sieci czujników jakości powietrza  LuftDaten. Podczas kolejnych zajęć pod okiem ekspertów i specjalistów firmy wykonawczej Smart Factor, która podczas tej części wydarzenia współpracowała z mentorami i specjalistami w zakresie Civic technology „Koduj Dla Polski” młodzież została wprowadzona w podstawowe zagadnienia i tematykę kursu.

sensor.jpeg

Efekty 16 dni kursu w formie BootCamp

Młodzi adepci programowania wykazali się ogromnym zaangażowaniem w realizację działań związanych z prowadzonym kursem. Z uwagi na różny stopień zaawansowania w programowaniu eksperci dobierali zadania i plan zajęć teoretycznych tak, aby możliwa była wspólna realizacja stawianych sobie podczas BootCampu wyzwań. W końcowym etapie powstały trzy zespoły kreatywne, których zadaniem było przygotowanie wizualizacji danych z czujników z wykorzystaniem mapy Miasta. Każdy z Zespołów przygotował swoją wersję GeoPortalu, który został zaprezentowany podczas finalnych zajęć. Programiści zadeklarowali chęć rozwoju powstałych podczas kursu projektów i uzupełnianie ich o nowe otwarte źródła danych. Efekty prac programistycznych udostępnione zostały pod adresem: www.bootcamp.przemysl.eu skąd ze trony głównej można przejść do każdego z zaprojektowanych portali informacyjnych. Z uwagi na reżim sanitarny cały kurs Internetu Rzeczy odbył się w formie ONLINE z wykorzystaniem rożnych platform komunikacyjnych i programistycznych.

Kliknij, aby przejść do strony tytułowej BootCamp Programistyczny.

Wiedza w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)

Pomimo, że uczniowie posiadali fundamentalną wiedzę na temat urządzeń Internetu Rzeczy (IoT - internet of things) jednym z elementów kursu było również zgłębianie wiedzy w zakresie transformacji cyfrowej w miastach. Wykorzystanie Otwartych Danych (OpenData) było również bardzo ważnym aspektem kursu, w efekcie czego w prezentowanych GeoPortalach znalazły się dane z różnych otwartych źródeł danych geodezyjnych, meteorologicznych, hydrologicznych oraz innych baz danych. Wdrażanie idei Smart City z zaangażowaniem mieszkańców jest jednym z najważniejszych elementów budowania przestrzeni miejskiej, która powinna być przyjazna a technologie uzupełnieniem podnoszącym komfort i bezpieczeństwo.

20944158.jpeg

Dlaczego pomiar jakości powietrza?

Jakość powietrza jest tematem wielu publicznych dyskusji, wiele miast na świecie szuka sposobów na minimalizację emisji gazów cieplarnianych. Wiele zależy od naszej świadomości i odpowiedzialności za nasze otoczenie. Czyste powietrze niejednokrotnie było postulatem uczestników warsztatów, które odbyły się jesienią ubiegłego roku w ramach ww. projektu. Budowanie świadomości młodego pokolenia poprzez czynne zaangażowanie w budowanie ekosystemu miejskiego z wykorzystaniem nowych technologii jest bardzo ważne. Pozwala jeszcze lepiej zrozumieć to wyzwanie. Budowa czujników jest niewątpliwie jednym z działań, które zwróci uwagę na te kwestie oraz liczymy na to, że w przyszłości przełoży się na podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego młodego pokolenia przemyślan.

Grafika poglądowa do tekstu

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas pierwszego BootCampu IoT

Civic technology – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające rządy i samorządy w pełnieniu swoich publicznych funkcji, jak i wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów.

Internet rzeczy – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

Open Data (Otwarte Dane) to sposób udostępniania informacji sektora publicznego w sposób umożliwiający odbiorcy danych swobodne maszynowe, elektroniczne ich przetwarzanie. Miasto Przemyśl udostępnia kilkanaście zbiorów danych w ramach projektu rządowego, ktore można znaleźć na stronie internetowej: www.dane.gov.pl

logo_png_duze_HSC.png

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy młodzieży, która zaangażowała się we wspólną realizację tego ważnego projektu miejskiego poświęcając swój prywatny czas. Dziękujemy również dyrektorom szkół i nauczycielom za wspieranie podczas BootCampu młodych programistów. Jesteśmy również otwarci na możliwości rozwoju powstałych podczas kursu projektów programistycznych.

bootcamp.jpeg