Przedstawiciele samorządów wymieniali się doświadczeniami na temat bezpieczeństwa w miastach

26 marca br. zakończyły się dwudniowe warsztaty związane z realizacją projektu „Safe City Bezpieczne Miasto Przemyśl jako element Koncepcji Smart City”. Przedstawiciele samorządów i mieszkańcy Gminy Bolesław, Cieszyna, Płocka, Wałbrzycha, Kielc, Warszawy, Zabrza, Wałcza, Zduńskiej Woli, Krakowa  wspólnie z samorządowcami z Przemyśla rozmawiali na temat zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Warsztaty prowadzili specjaliści w zakresie bezpieczeństwa  i eksperci Smart City z firmy wykonawczej „Smart Factor”. Uczestnicy podczas zajęć warsztatowych dyskutowali na temat bezpieczeństwa. Na powstałej – podczas warsztatów – mapie myśli znalazły się zagadnienia związane z tą dziedzina życia samorządów. Uczestnicy Warsztatów opowiadali o projektach zrealizowanych w ich rodzinnych miejscowościach oraz o propozycjach wdrożenia innowacyjnych metod budowania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

- Przygotowywanie i wskazywanie form i miejsc kontaktu mieszkańcom w świecie funkcjonowania wielu źródeł informacji: aplikacji mobilnych, kanałów komunikacji - jest bardzo ważnym aspektem podnoszenia poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców – stwierdził Pan Ryszard Błażnik – doradca Prezydenta Wałbrzycha ds. bezpieczeństwa miasta.

zrzut ekranu z warsztatów online

- Miasta inteligentne muszą być dzisiaj bardziej elastyczne i umieć odpowiadać na potrzeby mieszkańców, angażować ich w proces rządzenia i podejmowania ważnych decyzji. Ważne w tym wszystkim jest również umiejętność dojrzałego korzystania z danych w procesach decyzyjnych, których dostarczycielami są nie tylko systemy elektroniczne ale przede wszystkim sami mieszkańcy  – powiedział podczas warsztatów Szymon Ciupa ekspert ds. Smart City

- Każdy z nas inaczej rozumie bezpieczeństwo. Dlatego organizacja tego typu warsztatów sprzyja wymianie doświadczeń i pomysłów w tym zakresie. Nierzadko jest też źródłem inspiracji i poszukiwania innowacji w przestrzeni miejskiej, która będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców  - dodał Sergiusz Parszowski – ekspert ds. bezpieczeństwa.

zrzut ekranu z warsztatów online

Warsztaty są jednym z elementów realizowanego przez Miasto Przemyśl projektu pn. „Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City.”, który jest realizowany w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014. Warsztaty ze względu na obostrzenia związane ze stanem epidemii odbyły się w pełni Online.

tekst: Rafał Porada