PFR: Akademia Miast Przyszłości ma wspierać samorządy w transformacji cyfrowej

Program PFR Akademia Miast Przyszłości ma wspierać samorządy w transformacji cyfrowej i wdrażaniu nowych technologii usprawniających usługi publiczne dla mieszkańców i komfort pracy urzędów - mówił w poniedziałek podczas inauguracji II edycji programu prezes PFR Paweł Borys.

W poniedziałek zainaugurowano w formule online II edycję programu Akademia Miast Przyszłości. Jego uczestnikom co dwa tygodnie będą udostępniane filmy szkoleniowe dotyczące m.in. nowoczesnego zarządzania miastem, klimatu i energetyki, nowych technologii czy finansowania miejskich inwestycji. Będzie też możliwość konsultacji swoich projektów z praktykami z różnych instytucji.

Jak podkreślił podczas inauguracji prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, program ma na celu wsparcie samorządów, zwłaszcza małych i średnich, w inwestycjach w obszarze transformacji cyfrowej i wdrażaniu nowych technologii, które mogą być przydatne w zapewnieniu jak najlepszej jakości usług publicznych dla mieszkańców i komfortu pracy dla urzędów.

Prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Paweł Borys na tle ścianki z logo PFR

Szef PFR wskazał, że pandemia przyspieszyła zmiany technologiczne i zdalne korzystanie z usług. "Jesteśmy przekonani, że przyspieszenie inwestycji w obszarze nowych technologii to z jednej strony wygoda dla mieszkańców, z drugiej - szansa na bardziej efektywne, również zielone technologie zarządzania miastem, jak również większe bezpieczeństwo zdrowotne w cały czas trudnym okresie w naszym otoczeniu" - powiedział Paweł Borys.

Dodał, że program ma stworzyć liderów transformacji cyfrowej wśród polskich samorządów. Wyraził również nadzieję, że zaowocuje on ciekawymi pomysłami na wdrożenie usług cyfrowych w polskich miastach.

Jak zauważył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, miasta średniej wielkości, które biorą udział w programie PFR, mają do odegrania istotną rolę w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu. Przypomniał, że od zeszłego roku resort realizuje projekt Miasto z Klimatem, którego cele są zbieżne z Akademią Miast Przyszłości.

Kurtyka wymienił pięć kluczowych obszarów, wokół których powinny się koncentrować wspólne działania rządu i agencji rządowych oraz samorządów. Są to: poprawa jakości powietrza w miastach, m.in. poprzez eliminację niskiej emisji z ogrzewania i transportu; transformacja energetyczna, w tym transformacja ciepłownictwa, wzrost liczby budynków energooszczędnych i zwiększenie wykorzystania OZE; odbetonowanie i zazielenienie miast oraz rozwijanie w nich mikro i małej retencji; zrównoważone planowanie przestrzenne; rozwój ekologicznego transportu.

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak podał przykład zaangażowania PFR i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w projekt ciepłowni w Olsztynie. Zadeklarował otwartość we wspieraniu samorządów poprzez finansowanie inwestycji. Poinformował, że jeśli okaże się, że kilkanaście samorządów będzie miało podobne potrzeby, PFR rozważy stworzenie specjalnego programu.

Podsumowanie II edycji Akademii Miast Przyszłości połączone z prezentacją najlepszych prac uczestników zaplanowano na 25 czerwca 2021 r.