Marek Zagórski przedstawił priorytety rządu dotyczące rozwoju e-administracji

Cyberbezpieczeństwo, interoperacyjność i budowa architektury informacyjnej państwa, upowszechnienie rozwiązań chmurowych oraz dalszy rozwój e-usług są priorytetami rządu w dziedzinie e-administracji - wynika z wystąpienia sekretarza stanu w KPRM Marka Zagórskiego na konferencji Państwo 2.0. Minister zapowiedział też przeszkolenie wszystkich urzędników w Polsce w zakresie cyberhigieny.

Wizja e-państwa cały czas się zmienia i jest aktualizowana, m.in. w wyniku takich zdarzeń jak pandemia - powiedział sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski na czwartkowej konferencji Państwo 2.0. Podkreślił, że trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami e-administracji.

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski;  fot. PAP/Tomasz Gzell

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski;  fot. PAP/Tomasz Gzell

„Nie ma czegoś takiego jak skończona i zamknięta wizja e-państwa, ona oczywiście w generalnych zarysach jest przedstawiana, natomiast szczegóły muszą być zmieniane ciągle, choćby z tego względu, że wchodzą nowe technologie, ale także zmienia się sytuacja” - powiedział. Wyjaśnił, że z tego względu cały czas aktualizowany jest np. Program Zintegrowanej Cyfryzacji Państwa.

Według Zagórskiego, jednym ze zjawisk, które istotnie wpłynęło na korzystanie z usług e-administracji, była pandemia koronawirusa. Minister wskazał, że w tym okresie kontynuowano zadania związane z udostępnianiem i upowszechnianiem rozwiązań e-administracji. W tym kontekście poinformował, że Polacy w 2020 r. założyli 4 174 206 profili zaufanych, które służą do weryfikacji tożsamości w kontaktach z e-administracją.

„Dla nas to jest kluczowy wskaźnik tego, jakie jest zainteresowanie e-administracją i jak ta e-administracja działa” - dodał. „Zbliżamy się już do poziomu 10 mln Polaków korzystających z e-administracji w sposób aktywny” - powiedział. Poinformował, że w zeszłym roku online została zgłoszona niemal połowa nowonarodzonych dzieci, a portal gov.pl, który - jak określił Zagórski - uważany jest za bramę do e-administracji, odwiedzono 1,407 mld razy.

Zagórski zapowiedział też rozwijanie kolejnych usług e-państwa, m.in. w ramach pakietu wirtualnego urzędu, gdzie będą realizowane usługi lokalne oraz budowę systemu e-doręczeń, w którym korespondencja prowadzona między obywatelami a administracją będzie w wersji podstawowej prowadzona elektronicznie.

„Będziemy unowocześniać Profil Zaufany, rozwijać rządową chmurę obliczeniową, ale także upowszechniać usługi chmurowe dla administracji” - zadeklarował.

W jego ocenie istotną zmianę przyniesie nowa ustawa o informatyzacji, która wprowadzi domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań elektronicznych nad papierowymi. „Mamy nadzieję, że ta ustawa będzie gotowa jeszcze w tym roku. Będzie ona jedną z reform składających się na pakiet transformacji cyfrowej, który będziemy realizować w ramach Krajowego Planu Odbudowy” - zapowiedział.

W opinii Marka Zagórskiego pandemia przyspieszyła cyfryzację w kilku obszarach, ale nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego przygotowywania się polskiej administracji, szczególnie w zakresie rozwoju e-usług.

„Pandemia stała się katalizatorem zmian w kilku obszarach; po pierwsze jeśli chodzi o świadomość obywateli, którzy przekonali się że istnieje (...) możliwość (korzystania z e-usług - PAP). Zmiana świadomości dokonała się także w urzędach. Okazało się, że to, co było całkowicie niedopuszczalne, jak np. wideowizyta w urzędzie czy wideoweryfikacja (tożsamości - PAP), to wszystko stało się nagle poprzez konieczność możliwe i myślę, że to zostanie z nami na stałe” - ocenił minister.

Według Zagórskiego zasadnicza zmiana dotyczy obywateli, którzy zaczęli masowo korzystać z usług cyfrowych do pracy i nauki.

Minister podkreślił, że największe zmiany zaszły w zakresie wykorzystania w Polsce usług chmurowych. Jak wskazał, wiele systemów tylko dzięki usługom chmurowym może mieć odpowiednie skalowanie i przez to obsługiwać zwiększony ruch, jak to miało miejsce np. w sytuacji portalu edukacyjnego e-Podręczniki. Zdaniem Zagórskiego zastosowanie chmury przekłada się również na rozwiązania w innych obszarach administracji, która z użyciem rozwiązań chmurowych obsługiwała wiele zadań związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa.

Zagórski podkreślił, że kluczowym z punktu widzenia rządu jest projekt rozwoju architektury informacyjnej państwa, w tym - interoperacyjności systemów. „Musimy przejść z rozwiązań wyspowych na spójną architekturę informacyjną państwa” - powiedział.

Polityk zapowiedział współpracę z jednostkami, które nie dysponują odpowiednią infrastrukturą i pomoc w jej budowie, a także budowę odpowiednich kompetencji tam, gdzie są one niższe.

W zakresie cyberbezpieczeństwa przewidywany jest koniec prac nad nowelizacją Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zapowiedział wprowadzenie obligatoryjności funkcjonowania CSIRT-ów sektorowych (Centra Reagowania na Incydenty Teleinformatyczne - PAP), a także nałożenie na operatorów usług kluczowych obowiązku posiadania centrów obsługi incydentów - zintegrowanych ze sobą w ramach platformy S46 do obsługi tego rodzaju zdarzeń.

W ramach działań na rzecz cyberbezpieczeństwa mają być również podnoszone kompetencje cyfrowe. Zagórski zapowiedział przeszkolenie wszystkich urzędników w Polsce w zakresie cyberhigieny oraz udostępnienie szkoleń przedsiębiorcom. „Na kwestie cyberbezpieczeństwa będziemy mieć dużo więcej środków. 2 mld zł przeznaczone będą na ten cel w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a jednocześnie funkcjonować będzie specjalna oś dedykowana cyberbezpieczeństwu w ramach nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” - zapowiedział polityk.

Zagórski wyraził nadzieję, że działania te jakościowo zmienią poziom cyberbezpieczeństwa państwa, „chociaż, jak ze wszystkim w sferze cyfrowej musimy mieć świadomość, że to będzie praca ciągła i nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że mamy ją skończoną”.

źródło: samorzad.pap.pl