Wystartował BootCamp IoT w Przemyślu

Logotypy projektu Human Smart Cities

„Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City.”,
realizowany w ramach konkursu dla samorządów
„HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”
dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014.

 

Dwunastu uczniów przemyskich szkół ponadpodstawowych rozpoczęło dziś BootCamp Internetu Rzeczy. Podczas 16 dniowego kursu młodzi adepci programowania będą wspólnie z mentorami, ekspertami i specjalistami uczyć się programowania i wykorzystywania inteligentnych rozwiązań. Podczas praktycznej części BootCampu każdy z uczestników zbuduje czujnik badający zanieczyszczenie powietrza, który zostanie zaprogramowany w celu gromadzenia i udostępnianie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.  

Działanie to jest związane z realizacją przez Miasto Przemyśl projektu pn. „Safe City - bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City.”, który jest realizowany w ramach konkursu dla samorządów „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” dofinansowanego w formie dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014.


Zdjęcie Wojciecha Sańko - Koordynatora programu Koduj dla Polski

Pan Wojciech Sańko - Koordynator programu Koduj dla Polski, podczas zajęć otwierających opowiedział młodzieży o doświadczeniach krajowych i międzynarodowych związanych z wdrażaniem i realizacją projektów wdrażania innowacji. Pan Sańko jest animatorem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy światem technologicznym, organizacjami pozarządowymi i władzą publiczną. Jest również promotor technologii, która odpowiada na potrzeby i problemy społeczne. Ponadto tematami zajęć było wykorzystanie Open Data (otwartych danych) i znaczenie danych w różnych dziedzinach życia miasta.

Wykonawcą BootCampu na podstawie zawartej umowy jest firma Smart Factor specjalizująca się w wdrażaniu innowacyjnych technologii. W ramach umowy powstają Standardy Inteligentnego Zarządzania Miastem, a także pogłębiony audyt w zakresie bezpieczeństwa miasta. BootCamp jest jednym z działań poprzez które młodzież z jednej strony zyskuje nowe kompetencje, a z drugiej wiedzę jak technologia może poprawiać jakość życia mieszkańców. 

Nie ma rzeczy niemożliwych, a jedynym ograniczeniem jest ludzka wyobraźnia. Podczas wielu hackathonów, które organizowaliśmy  niejednokrotnie przekonaliśmy się o ogromnym potencjale jaki  tkwi wśród ludzi młodych. Jestem przekonany, że BootCamp dla wielu z Was będzie świetną przygodą, zabawą, ale też otworzy Wasze głowy na możliwości wykorzystania technologii do wspólnego budowania miejskiego ekosystemu w Przemyślu - powiedział Tomasz Turczynowicz Prezes Smart Factor podczas dzisiejszego otwarcia tego wydarzenia. 

 


Dlaczego pomiar jakości powietrza?

Jakość powietrza jest tematem wielu publicznych dyskusji, wiele miast na świecie szuka sposobów na minimalizację emisji gazów cieplarnianych. Wiele zależy od naszej świadomości i odpowiedzialności za nasze otoczenie. Czyste powietrze niejednokrotnie było postulatem uczestników warsztatów, które odbyły się jesienią ubiegłego roku w ramach ww. projektu. Budowanie świadomości młodego pokolenia poprzez czynne zaangażowanie w budowanie ekosystemu miejskiego z wykorzystaniem nowych technologii jest bardzo ważne. Pozwala jeszcze lepiej zrozumieć to wyzwanie. Budowa czujników jest niewątpliwie jednym z działań, które zwróci uwagę na te kwestie oraz liczymy na to, że w przyszłości przełoży się na podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa zdrowotnego młodego pokolenia przemyślan. 

Grafika poglądowa do tekstu


Pierwsze efekty prac młodych programistów

Wystarczyły jedne zajęcia, aby uruchomić czujniki jakości powietrza. Uczniowie dokonali samodzielnego montażu oraz wstępnych konfiguracji - niektóre z nich już gromadzą i przesyłają dane w czasie rzeczywistym. W kolejnych etapach powstanie dedykowana aplikacja do analizy i wizualizacji danych przekazywanych docelowo z 12 różnych miejsc Przemyśla i okolic. Na poniższej mapie możecie sprawdzić, czy któraś z nowopowstałych stacji pomiarowych znajduje się w Waszej okolicy. Młodym adeptom idei IoT (Internetu Rzeczy) życzymy powodzenia i wytrwałości podczas kolejnych zajęć.  

Mapa


Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas pierwszego BootCampu IoT

Civic technology – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej, obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające rządy i samorządy w pełnieniu swoich publicznych funkcji, jak i wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów.

Internet rzeczy – koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej.

Open Data (Otwarte Dane) to sposób udostępniania informacji sektora publicznego w sposób umożliwiający odbiorcy danych swobodne maszynowe, elektroniczne ich przetwarzanie. Miasto Przemyśl udostępnia kilkanaście zbiorów danych w ramach projektu rządowego, ktore można znaleźć na stronie internetowej: www.dane.gov.pl


Opracowanie: Rafał Porada