Gdynia - Cyfrowy "Asystent Mieszkańca"

Wdrożony w grudniu 2018 roku w aplikacji gdynia.pl moduł "Asystent Mieszkańca" umożliwia mieszkańcom przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do służb miejskich. Była to odpowiedź na zidentyfikowany problem jakim był brak szybkiej i łatwej ścieżki zgłaszania problemów w przestrzeni miejskiej. Aplikacja "Asystent Mieszkańca" została zgłoszona do Konkursu GO SMART i znalazła się wśród 12. nagrodzonych innowacyjnych rozwiązań na świecie.

– Głównym założeniem „Asystenta Mieszkańca” było stworzenie bardzo szybkiej ścieżki zgłaszania i naprawiania usterek występujących w infrastrukturze miejskiej. Wymagało to szczegółowej analizy kategorii powiadomień i zadań realizowanych przez różne służby miejskie. Udało się to osiągnąć, stworzyliśmy automatyczny, bezobsługowy proces powiadamiania o usterkach, a sam katalog usług można rozszerzać. Cieszymy się też, bo stale rośnie zainteresowanie samą aplikacją wśród mieszkańców. Jej uruchomienie było elementem strategii rozwoju miasta ukierunkowanym na podnoszenie jakości życia w Gdyni, stąd wyróżnienie przez sieć Smart Cities jest szczególnie miłe. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

GO SMART to międzynarodowa sieć inteligentnych miast, której zadaniem jest ułatwianie komunikacji między rządami a przemysłem oraz współpraca międzynarodowa i wymiana wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do konkursu GO SMART może przystąpić każda organizacja pracująca nad innowacjami miejskimi, które wpływają na rozwój i poprawę jakości życia obywateli. Udział w konkursie jest bezpłatny, jego ideą jest upowszechnianie najlepszych rozwiązań.

– W konkursie znalazła się gdyńska aplikacja mobilna i funkcjonalność „Asystenta Mieszkańca", która ułatwia kontakt interwencyjny z różnymi służbami miejskimi i skraca czas załatwiania zgłoszonych w ten sposób spraw. W grudniu otrzymaliśmy wiadomość, że zakwalifikowaliśmy się do 12 najlepszych projektów, a już w lipcu ukaże się raport podsumowujący tegoroczną edycję GO SMART, w którym każdy będzie mógł zapoznać się z gdyńskim pomysłem. – mówi Małgorzata Czaja, kierownik Referatu ds. jakości życia i integracji systemów zarządzania.

Jak działa „Asystent Mieszkańca”? Po utworzeniu konta w aplikacji można w kilku prostych krokach przesłać zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu elementów infrastruktury i przestrzeni publicznej, a dzięki powiadomieniom można śledzić postęp w danej sprawie. Najpierw, z dostępnej listy należy wybrać właściwą kategorię i rodzaj zgłoszenia (dotyczącego np. dróg, transportu, zieleni, śmieci, wandalizmu i wielu innych), następnie wskazać miejsce na mapie lub wpisać adres. Przy pomocy aparatu w telefonie, można zrobić zdjęcie ilustrujące zgłoszenie, dodać opis i wysłać. Wiadomość trafi do właściwych merytorycznie służb i po weryfikacji zostanie opublikowane na liście i mapie zgłoszeń. Aplikacja obsługiwana jest przez Gdyńskie Centrum Kontaktu. Działa od grudnia 2018 roku i w tym czasie mieszkańcy przesłali blisko 2000 zgłoszeń.

asystent mieszkańca Gdynia.jpeg

Osoby, które w 2019 roku zgłosiły największą liczbę usterek, w styczniu 2020 roku zostały zaproszone przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka na spotkanie, podczas którego podziękowano im za zaangażowanie we wspólne naprawianie miasta. Wyróżnieni użytkownicy otrzymali także drobne upominki – zaproszenia do Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskiego Centrum Filmowego oraz na mecz Arki Gdynia.

Jak informuje Piotr Wiśniewski, kierownik Gdyńskiego Centrum Kontaktu odpowiedzialny za wdrożenie oraz rozwój aplikacji mobilnej gdynia.pl i funkcjonalności Asystenta Mieszkańca: – Od grudnia 2018 roku otrzymaliśmy od mieszkańców 1994 zgłoszenia, ponad 1567 z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych i naprawionych. 327 zgłoszeń zostało zamkniętych, co oznacza, że po analizie przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych i jednostek, z którymi współpracujemy, zostały one uznane za niezasadne. Najczęstszą przyczyną odrzucenia zgłoszeń był fakt, że teren, na którym usterka wystąpiła, należał do osoby prywatnej lub wspólnoty. Oczywiście staramy się również kontaktować z właścicielami prywatnego terenu w celu wspólnego rozwiązania problemu.

źródło: www.gdynia.pl