4 problemy średnich miast rozwiązane w 48 godzin

W dniach 20-23 listopada odbył się Hackathon dla Miast – inicjatywa PFR i GovTech Polska, w ramach której 200 programistów z całej Polski opracowywało rozwiązania dla czterech wyzwań zgłoszonych przez średnie miasta. Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii stworzyli aplikacje pomagające m.in. wybierać najbardziej opłacalne źródło ciepła, mierzyć ruch w mieście, bezpiecznie ewidencjonować odpady i prowadzić biznes online lokalnym mikroprzedsiębiorcom. Zwycięskie zespoły po przetestowaniu rozwiązań w miastach otrzymają 30 000 zł.

Hackathon to wydarzenie skierowane do programistów, podczas którego informatycy i inne osoby związane z rozwojem oprogramowania, takie jak projektanci grafiki, twórcy interfejsów i menedżerowie projektów, stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem. Hackathony odbywają się w krótkim czasie, zazwyczaj na przestrzeni dnia lub weekendu.

Założenia Hackathonu dla miast:

 • Głównym celem hackathonu było pokazanie, że cyfryzacja może pomagać nie tylko wirtualnie, ale i całkiem realnie - także społecznościom lokalnym. Wypracowane podczas hackathonu przez zespoły programistów rozwiązania, mają służyć samorządom m.in. w walce ze skutkami pandemii.
 • Miasta średniej wielkości do 3 listopada mogły zgłaszać aktualne problemy, na które odpowiedź podczas hackathonu miały wypracować zespoły programistów.
 • Z 30 zgłoszeń od samorządów wybrano cztery miasta: Chełm, Stargard, Świdnik i Zduńska Wola i wskazane przez nich wyzwania.
 • 48 zespołów miało około 48 godzin na stworzenie prototypów rozwiązań będących odpowiedzią na problemy samorządów.
 • Na cztery zwycięskie drużyny czekały nagrody z puli 120 tys. zł!

Jaka jest geneza Hackathonu dla miast?

O tym opowiedziały Eliza Kruczkowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR oraz Justyna Orłowska - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, które powitały uczestników podczas gali inauguracyjnej. Wskazały, że pomysł na hackathon zrodził się z jednej strony z kryzysu i chęci zaradzenia problemom, z którymi uporać się muszą obecnie samorządy. Z drugiej jednak strony, inspiracją były także magistraty, które dzięki innowacyjności potrafią nie tylko poradzić sobie z kryzysem, ale wyjść z niego jeszcze silniejsze.

O tych pozytywnych przykładach polskiej innowacyjności podczas gali inauguracyjnej mówiła m.in. zastępca Prezydenta Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, która przedstawiła nowatorskie rozwiązania wypracowane przez ostatnie lata w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, w tym m.in. dron patrolowy PELIXAR, Visual Crowd Detector TOOPLOOX, czy szczególnie przydatny podczas początków pandemii - druk przyłbic na drukarkach 3D.

Warto podkreślić, że choć hackathonów odbywa się - nawet w okresie pandemii - dużo, jest to pierwsza tego typu inicjatywa skierowana do samorządów średniej wielkości i odpowiadająca na ich problemy. Przedstawiciele miast - co ważne - nie tylko zgłosili swoje problemy i pokrótce przedstawili je podczas wydarzenia inauguracyjnego, ale towarzyszyli zespołom programistów przez cały weekend. Pracownicy urzędów miast z Chełma, Stargardu, Świdnika i Zduńskiej Woli do późnych godzin nocnych służyli uczestnikom zarówno niezbędnymi danymi, jak i odpowiedzią na pojawiające się na bieżąco pytania. Do historii pierwszej edycji Hackathonu dla miast przejdzie motywowanie urzędników na platformie Discord do dalszej pracy przez ich przełożonego w sobotę… tuż po północy.

hackaton.jpeg

Pracownicy Urzędu Miasta Chełm podczas Hackathonu dla miast

Przypomnijmy, że z 30 zgłoszeń od samorządów wybrano cztery miasta oraz wskazane przez nie problemy. Kwestie te były jednocześnie wyzwaniami, z którymi zmierzyć musieli się programiści:

 1. Chełm - potrzeba rozwiązania problemu bezpiecznej segregacji i przetwarzania nieczystości, która jest szczególnie istotna w dobie pandemii i konieczności utylizacji dużej ilości odpadów medycznych.
 2. Stargard - chęć stworzenia prostego cyfrowego urządzenia pomagającego dotrzeć lokalnym producentom i usługodawcom do klientów.
 3. Świdnik - wypracowanie rozwiązania umożliwiającego m.in. dostosowanie systemu komunikacji miejskiej do rzeczywistej mobilności mieszkańców.
 4. Zduńska Wola - konieczność znalezienia sposobu na walkę ze smogiem i tzw. kopciuchami oraz zachęcenie mieszkańców do termomodernizacji.

Zagadnienia zgłoszone przez samorządy, choć dotyczą ich rzeczywistości, są tak naprawdę problemami uniwersalnymi. Nie tylko Chełm przecież mierzy się z koniecznością usprawnienia procesu segregacji i utylizacji odpadów. I nie tylko Zduńska Wola walczy o czystsze powietrze i rezygnację mieszkańców z tzw. kopciuchów.

hackaton_2.jpeg

Półfinaliści Hackathonu dla miast - zespół Blubry

Wypracowane rozwiązania zostały przesłane w niedzielne południe przez zespoły w formie prezentacji. Jurorzy musieli wybrać półfinałową dwunastkę - po 3 zespoły dla każdego z czterech zagadnień - z aż 41 prac. Zakwalifikowane do kolejnego etapu drużyny miały przed sobą kolejne wyzwanie – w czasie pięciu minut przy użyciu komunikatora MS Teams w sposób zrozumiały i konkretny przedstawić swoje rozwiązanie, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania trójki jurorów. Byli nimi Eliza Kruczkowska – dyrektor DRI PFR, Wojciech Janek – wicedyrektor GovTech Polska oraz po jednej osobie z każdego samorządu, odpowiednio do każdego z wyzwań.

Wszystkie projekty oraz ich prezentacje stały na bardzo wysokim poziomie i odpowiadały na potrzeby zgłoszone przez miasta. Uczestnicy nie tylko zbudowali zaawansowane prototypy rozwiązań, ale też potrafili je przedstawić w prosty i przejrzysty sposób, pokazując przy tym jak pracowali i jaka była geneza ich pomysłów. Choć sami mieli trudne zadanie do wykonania, sprawili że jurorzy dokonując wyboru zwycięzcy, stanęli przed wcale nie łatwiejszym!

hackaton_3.png

Jeden ze zwycięskich zespołów - GBX Soft podczas pracy

Jakimi kryteriami wyboru kierowało się jury?

Liczyła się dla nich oczywiście kompletność i jakoś prezentacji, ale przede wszystkim skuteczność rozwiązania i możliwość implementacji rozwiązania w ciągu 6 miesięcy. Ważne było także funkcjonalne wykorzystanie danych i zasobów miejskich, innowacyjność i jakość MVP, a także skalowalność wdrożeniowa – możliwość pracy i ulepszania projektu oraz wprowadzenia go w innych miastach.

Czterema zespołami, które w najlepszy sposób odpowiedziały na potrzeby samorządów okazały się:

 • Zespół KLAMP - odpowiadając na wyzwanie zgłoszone przez Chełm, wypracowali rozwiązanie służące bezpiecznej segregacji odpadów w mieście. Ich System Zarządzania Odpadami ma na celu połączenie wszystkich grup odbiorców w jednym systemie. Dzięki rozwiązaniu każda ze stron będzie posiadała wiedzę na tym samym poziomie, co ułatwi walkę z opóźnieniami w komunikacji oraz pozwoli zaoszczędzić czas wykorzystywany na kopiowanie i przepisywanie danych.
 • Zespół SmartTeam - przygotował prototyp narzędzia ZnaniLokalnie.pl w odpowiedzi na potrzeby miasta Stargard. Jest to platforma sprzedażowa w formie strony oraz aplikacji mobilnej, skierowana do mieszkańców miasta z jednej strony, a z drugiej do małych i średnich firm. Umożliwi zamawianie produktów, ich reklamę, jak również będzie swego rodzaju katalogiem lokalnych przedsiębiorców i ich usług.
 • Zespół AiRonmen - wypracował Agregator Mobilności Mieszkańców odpowiadający wyzwaniu Świdnika – chęci stworzenia mobilności szytej na miarę. Jest to platforma integrująca informacje o mobilności mieszkańców z dowolnego źródła danych i ułatwia ich analizę. Dzięki rozwiązaniu, niezależnie od tego z jakiego źródła będą pochodzić informacje, dane będą dostępne przez jedną aplikację internetową.
 • Zespół GBX Soft – zdobył najwyższą ocenę wśród wszystkich wypracowanych podczas hackathonu rozwiązań. W odpowiedzi na problem smogu i likwidacji tzw. kopciuchów zgłoszony przez Zduńską Wolę, wypracował narzędzie informatyczne, pomagające w podjęciu decyzji o transformacji energetycznej gospodarstwa domowego. Rozwiązanie umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tego, do jakich możliwości w zakresie termomodernizacji ma dostęp każdy z mieszkańców, jakie są jej koszty i wymagania.

Wyniki podczas gali zamknięcia ogłosili przedstawiciele organizatorów Hackathonu dla miast – Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, którzy przekazali także symboliczne czeki dla zwycięzców na kwotę 30 tys. zł każdy.

Teraz zwycięskie zespoły czeka praca nad wdrożeniem przygotowanych przez nie rozwiązań i współpraca w tym zakresie z samorządami.

źródło informacji i zdjęć: startup.pfr.pl