Zintegrowany System Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Trójmieście

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem „TRISTAR” pozwala na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Przedsięwzięcie zrealizowane przez Gdańsk, Sopot i Gdynię na podstawie trójstronnego porozumienia gmin, współfinansowane przez Unię Europejską (UE) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych VIII Priorytet Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

System wspomaga zarządzanie ruchem i transportem publicznym w zakresie jak najlepszego wykorzystania infrastruktury drogowej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu i ograniczenia negatywnego wpływu ruchu miejskiego na środowisko. Ponadto usprawnia nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu, optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej, zarządza ratownictwem drogowym, usprawnia sposób przekazywania informacji kierowcom i podróżnym, poprawia warunki podróżowania.

W skład systemu TRISTAR wchodzą systemy: sterowania ruchem UTCS (Urban Traffic Control System), pomiaru ruchu, nadzoru wizyjnego, nadzoru meteorologicznego, znaków i tablic zmiennej treści, informacji parkingowej, informacji dla kierowców, zarządzania bezpieczeństwem (zawierający podsystemy: rejestracji przejazdu na czerwonym świetle, rejestracji przekroczeń prędkości, identyfikacji pojazdów), zarządzania transportem zbiorowym (zawierający podsystemy: informacji pasażerskiej, planowania tras i dynamicznych rozkładów jazdy, współpracy z systemem sterowania ruchem).

Dwa centra zarządzania znajdują się w Gdyni i w Gdańsku przy ul. Wyspiańskiego (gdańskie centrum zrealizowano od sierpnia 2011 do kwietnia 2012). Do 2017 roku na obszarze miasta Gdańska system TRISTAR objął tzw. trasę średnicową: ► Trakt św. Wojciecha, ul. Okopową, Wały Jagiellońskie, Podwale Grodzkie, ul. 3 Maja, ►al. Zwycięstwa, ► al. Grunwaldzką, oraz ciągi ul. Małomiejskiej, al. Armii Krajowej, ►Huciska, Nowych Ogrodów, Kartuskiej, Podwala Przedmiejskiego, Siennickiej, Elbląskiej, Wałów Piastowskich, Jana z Kolna, Marynarki Polskiej, Wolności, ►al. Hallera, Miszewskiego, Wyspiańskiego, al. Legionów, ►Jaśkowej Doliny, De Gaulle’a, ►Trasy Słowackiego (al. Żołnierzy Wyklętych), al. Wojska Polskiego, Wita Stwosza, Opata Rybińskiego, Starego Rynku Oliwskiego, Spacerowej.
Centrum Zarządzania "Tristar", ul. Wyspiańskiego, 2015

Centrum Zarządzania "Tristar", ul. Wyspiańskiego, 2015
W wyniku realizacji projektu do 2017 roku skrócono czas przejazdu pojazdów indywidualnych o 18,3% (przy wyjściowych wymogach 5,5%), a czas przejazdu pojazdów transportu zbiorowego o 9,1% (przy wymogach 6,5%). System w Gdańsku jest obsługiwany w zakresie transportu indywidualnego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, w zakresie transportu zbiorowego przez Zarząd Transportu Miejskiego. 

W części gdańskiej jednostką realizującą projekt od lutego 2011 do grudnia 2015 roku były ► Gdańskie Inwestycje Komunalne sp. z o.o. Wartość zadaniową projektu oszacowano na 158,9 mln zł (miasto Gdańsk: 84,1 mln zł), z UE pozyskano 134 mln zł (miasto Gdańsk: 71,1 mln zł).

źródło informacji i zdjęcia: www.gedanopedia.pl