GUS: coraz więcej osób korzysta z e-administracji

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat społeczeństwa informacyjnego w Polsce w 2020 r. Wynika z niego, że prawie 42 proc. osób w wieku 16-74 lata korzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystało z usług administracji publicznej przez Internet.

e_administracja.jpeg

Jak wskazali autorzy opracowania, w ostatnich latach co roku powiększa się grupa osób, które korzystają z wyszukiwania informacji, pobierania formularzy i odsyłania wypełnionych. W 2020 r. odsetek osób wyszukujących informacje na stronach administracji publicznej wzrósł o 2,3 p. proc., a wysyłających wypełnione formularze – o 2,1 p. proc.

Fot. GUS

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku


Jak podał GUS, w 2020 r. dostęp do Internetu posiadało 90,4 proc. gospodarstw domowych i było to o 3,7 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali roku udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu przez szerokopasmowe łącze mobilne zwiększył się o 12,4 p. proc., a przez szerokopasmowe łącze stacjonarne – o 5,4 p. proc. 

Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich, a ze względu na stopień urbanizacji – najwyższy był na obszarach wysoko zurbanizowanych.

Z raportu wynika też, że wśród osób w wieku 16-74 lata blisko 25 proc. pracujących skorzystało z możliwości pracy zdalnej podczas epidemii COVID-19. Najwyższy odsetek odnotowano wśród osób pracujących w zawodach związanych z ICT (67,8 proc.), a najniższy – w zawodach robotniczych (1,9 proc.).

Źródło: samorzad.pap.pl

Obraz Free-Photos z Pixabay