Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy

Ten projekt Miasto Katowice realizuje od 2016 roku. Jego powstanie wynikało z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i wsparcia działań Straży Miejskiej w efektywnym monitorowaniu zdarzeń. Założonym efektem jest identyfikacja niepożądanych zdarzeń przez system oraz alarmowanie dyspozytorów (kolizje pojazdów, zbiegowiska, zasłabnięcia itp.)

Koszt projektu: 14 mln zł na stracie projektu + 2,6 mln zł na rozbudowę systemu. System obsługuje 274 kamery usytuowane na obszarze śródmieścia Katowic, dzielnic oraz głównych arterii drogowych. Nagrania video są dostępne "na żywo" lub do odtworzenia w przypadku zgłoszonych zdarzeń.

System okazał się bardzo przydatny w trakcie pandemii covid-19, gdy możliwe było kontrolowanie przestrzegania zakazu gromadzenia się oraz  przebywania na placach zabaw i przestrzeniach rekreacji (monitoring obejmuje 27 placów).

monitoring_Katowice.jpeg

zdjęcie: https://mojekatowice.pl