Miasto inteligentne - czyli jakie?

logo_png_duze_HSC.png

Miasto inteligentne to miasto przyjazne jego użytkownikom czyli krótko mówiąc mieszkańcom naszych miast. W ostatnich latach w opinii wielu osób utarła się pewna wizja Smart City jako miasta „naszpikowanego” do granic możliwości systemami elektronicznymi – nic bardziej mylnego ponieważ miasto inteligentne to miasto przyjazne dla mieszkańców w drobnych sprawach, budujących systemy dziedzinowe, a w docelowym modelu wpisujące się w koncepcję miejską Smart City. W ramach realizacji projektu będzie odbędzie się wiele zdań o zasięgu edukacyjnym dla różnych grup społecznym ponieważ, aby mówić i myśleć o Smart City musimy osiągnąć pewien poziom dojrzałości i odpowiedzialności.

Poprzez realizację działań projektowych chcemy realizować koncepcję Human Smart City, która jednoznacznie określa, iż miasto inteligentne wykorzystuje potencjał ludzki i technologiczny do swojego zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak jest wiele definicji określających czym jest Smart City, tak wiele jest definicji określających zrównoważony rozwój. Jedna z nich mówi:

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych generacji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz w zakresie środowiska.

Wskazana definicja bardzo mocno eksponuje czynnik społeczny, który jest tu najważniejszy dla procesu przemian, który docelowo będzie zaspokojeniem potrzeb ogółu społeczeństwa bez umniejszania szans rozwojowych żadnej z jego grup teraz i w przyszłości.

3_poziomy_smart_city.png

3 poziomy dojrzałości Smart Cities wg. stratega miejskiego Boyda Cohena


Smart Cities 1.0 charakteryzują się tym, że twórcy technologii zachęcają miasta do adaptowania ich technologii przez administracje miast w celu uzyskania większej efektywności w zarządzani organizmami miejskimi. Często jednak miasta nie są przygotowane do użycia tych technologii oraz do właściwej oceny tego, jak te technologie mogą wpłynąć na jakość życia mieszkańców. W generacji 1.0 najważniejsza jest/była technologia.

W Smart Cities 2.0 nadrzędną rolę odgrywają władze miejskie, które koncentrują się na nowinkach technologicznych jako narzędziach umożliwiających podniesienie jakości życia mieszkańców. Miasta zaliczane do drugiej generacji smart cities charakteryzują się dużą liczbą miejskich programów i projektów, które służą wdrażaniu nowoczesnych technologii w różnych obszarach życia miasta. W tej generacji technologia zrównuje się z czynnikiem ludzkim.

Smart Cities 3.0, która pojawiła się w ostatnim czasie, to najbardziej zaawansowana generacja miast. Charakteryzuje się ona tym, że kluczową rolę w rozwoju miast przejmują ich obywatele. Ale to coś znacznie więcej niż standardowa procedura budżetu obywatelskiego w Polsce, oddająca decyzję o ułamku wydatków miasta w ręce mieszkańców. W smart cities trzeciej generacji mieszkańcy zaczynają współtworzyć swoje miasta, a znaczącą rolę odgrywają projekty o charakterze społecznym: równościowe, z zakresu inkluzji społecznej, taniego budownictwa, itp.

logo_png_duze_HSC.png