Miasto w oku kamer - Inteligentny Monitoring Miejski (IMM)

Wiele miast niezależnie od wielkości chcąc podnosić poczucie bezpieczeństwa swoich mieszkańców decyduje się na wdrażanie systemów monitoringu miejskiego. Coś co do niedawna było wykorzystywane wyłącznie w sklepach wielkopowierzchniowych do dozoru wizyjnego dzisiaj zyskuje coraz to nowszy wymiar w przestrzeni miejskiej, dając wyższe poczucie bezpieczeństwa, ale czy tylko?. W tym krótkim artykule o roli sztucznej inteligencji, która wspomaga operatora monitoringu w centrum monitoringu miejskiego.

centrum_monitoringu_IMM.jpeg
Może zacznijmy od tego, że rolą innowacyjnego systemu monitoringu miejskiego, jest to aby na obszarze nim objętym było po prostu bezpieczniej, a także większa skuteczność reagowania służb porządkowych. Na całym świecie powstało już mnóstwo systemów, które w połączeniu z monitoringiem wizyjnym pełnią szereg funkcji od prewencyjnych po informacyjne. Systemy w czasie rzeczywistym analizując obraz z kamer mogą przewidywać zagrożenia i z wyprzedzeniem informować o tym operatorów, a co ważniejsze samych mieszkańców. Bardzo zaawansowane systemy działają w sposób autonomiczny wykorzystując posiadane dane, które system przetwarza sterują ruchem ulicznym, wyświetlają odpowiednie komunikaty czy też sterują oświetleniem miejskim. Systemy te są w dużych metropoliach zintegrowane z aplikacjami na smartfony co pozwala w czasie rzeczywistym ostrzegać osoby, będące w zasięgu zagrożenia o możliwości jego wystąpienia. Aplikacje mogą być również wyposażone w przyciski przy pomocy, których my jako użytkownicy możemy dostarczać dane do systemu o skatalogowanych zagrożeniach, a poprzez to ostrzegać o nich innych użytkowników w czasie rzeczywistym. Poprzez aplikację mobilną i indywidualny identyfikator system – nazywany często aniołem stróżem – śledzi nasze przemieszczanie się w stosunku do punktów, gdzie lokalizowane są kamery. W zależności od stopnia zaawansowania sztucznej inteligencji może podpowiadać nam na przykład, którą drogę wybrać aby szybciej przemieścić się rano do miejsca pracy, szkoły, czy sklepu.

Na podobnej zasadzie działają już dziś systemy geolokalizacyjne, dzięki którym w czasie rzeczywistym rodzic może wiedzieć gdzie jest jego pociecha, a poprzez to czuwać nad jej bezpieczeństwem. Coś co nazywamy totalną inwigilacją jest niewątpliwie bronią obusieczną z jednej strony pozwala czuć się nam bezpiecznie, z drugiej zaś może dawać poczucie naruszania prywatności. To w dużej mierze od nas samych zależy na co się zdecydujemy, ale aspekt poczucia bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb społecznych. Dlatego rozwój inteligentnych systemów monitoringu czy nam się to podoba, czy tez nie będzie nadal postępował i będzie uzupełniany o coraz to nowsze narzędzia.

Warto przy tej okazji wspomnieć również, że system może być też uzupełnieniem interaktywnych doznań np. w muzeum, gdzie goście mogą

centrum_monitoringu_IMM_01.jpeg
odbierać wiadomości z informacjami o artefaktach lub eksponatach, które oglądają. Technologia ta może również zostać wdrożona w centrach handlowych, aby zapewnić konsumentom cyfrową informację o produkcie lub kupony promocyjne. Monitorując ruch uliczny, mierząc natężenie ruchu kołowego czy też pieszego możemy jeszcze lepiej zarządzać miastem planując układ ciągów komunikacyjnych, czy też rozwijając komunikację miejską.

Pomysłów na wykorzystanie danych, które pozyskiwane są przy pomocy Inteligentnego Monitoringu Miejskiego jest nieskończenie wiele. Ważne jest to, abyśmy z tych danych umieli korzystać adekwatnie do celu. Musimy pamiętać, że te dane należą do nas wszystkich to my je tworzymy jako mieszkańcy naszych miast. Coś co do dziś wydawało nam się czymś abstrakcyjnym już dawno stało się otaczającą nas rzeczywistością.

Inteligenty System Monitoringu Miejskiego (IMM) – działania projektowe w Przemyślu

centrum_monitoringu_IMM_02.jpeg
Jednym celów realizacja projektu Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City jest wdrożenie instalacji pilotażowej Inteligentnego Monitoringu Miejskiego, który w sposób inteligentny będzie sterował oświetleniem miejskim na tym obszarze. Do Centrum Monitoringu Miejskiego będą trafiały przetworzone i skatalogowane dane pozwalając operatorowi podjąć decyzje o sposobie załatwienia zdarzenia zarejestrowanego przez system jako niebezpieczne. System IMM zostanie zintegrowany z inteligentnym energooszczędnym oświetleniem ulicznym LED z wielostopniową redukcją mocy (smart grids), którego głównym zadaniem będzie podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i optymalizacja oświetlenia zgodnie z potrzebami mieszkańców, z możliwością zbudowania mechanizmu aktywnej partycypacji (informacja zwrotna od mieszkańców), oraz z wbudowanym systemem monitorowania awarii. Dodatkowo przy każdej lampie będzie zainstalowany beacon umożliwiający miastu przeprowadzanie gier miejskich oraz nadajnik wifi umożliwiający bezpłatne połączenie z internetem.

Ponadto system  IMM umożliwi zarządzanie i monitorowanie natężeniem ruchu pieszego i kołowego (zbierania profili ruchu), co pozwoli na zbudowanie mapy natężenia ruchu i dobowych profili ruchu (inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności). Mapa będzie stanowić cenne źródło wiedzy o mobilności mieszkańców, które może posłużyć m.in. do planowania lokalizacji inwestycji, a także analizy korzystania przez mieszkańców z instytucji miejskich.

Główne efekty działania systemu to:

  • poprawa bezpieczeństwa w mieście;
  • podniesienie wydajności pracy operatorów monitoringu i efektywności monitorowania miasta;
  • wzrost możliwości reagowania na zdarzenia w czasie rzeczywistym;
  • poprawa efektywności energetycznej oświetlenia i redukcja zanieczyszczenia środowiska światłem

Autor: Rafał Porada
logo_png_duze_HSC.png