O projekcie

Celem projektu jest zbudowanie Inteligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM), połączonego z systemem oświetlenia miejskiego wyposażonego w mechanizm rozdysponowania danych po różnych służbach publicznych. Dzięki przeprowadzonej integracji, elementy infrastruktury miejskiej będą mogły wzajemnie wykorzystać swoje funkcjonalności, a co za tym idzie miasto i jego mieszkańcy zyskają efekt synergii: zwiększony poziom bezpieczeństwa w wyznaczonych przestrzeniach oraz generowanie dodatkowych oszczędności dzięki wykorzystaniu oświetlenia LED.

Czytaj więcej

Human Smart Cities

Konkurs „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” ogłoszony został w roku 2017 przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap podczas, którego miasto Przemyśl przygotowało i złożyło fiszkę projektu pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl, jako element koncepcji Smart City”. Pomysł przedstawiony w fiszce zyskał uznanie konkursowej komisji oceniającej. W drugim etapie złożony został wniosek, w którym bardziej szczegółowo zostały opisane działania związane z docelową realizacją przedsięwzięć i działań.

Czytaj więcej

Działania projektowe

Celem projektu jest przygotowanie innowacyjnej koncepcji Safe City: Inteligentnego Monitorowania Miasta (IMM) i Systemu Inteligentnego Oświetlenia, w tym jej testowe wdrożenie dla Przemyśla, przy wykorzystaniu doświadczeń krajowych i międzynarodowych.

Czytaj więcej

Katalog dobrych praktyk

Wiele miast wdraża rozwiązania technologiczne na mniejszą lub większą skalę. Czy to wystarczy, aby władze tych miast twierdziły, że realizują strategię budowania smart city? Czy ilość zaimplementowanych zaawansowanych rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych, Internetu Rzeczy, gromadzenia i przetwarzania big data wprost wpływa na inteligencję tych miast?

Czytaj więcej

Aktualności

Smart City na świecie

Zobacz wszystkie

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie